10. Podejście zrównoważone

10. Podejście zrównoważone

Kwi 01

Podejście zrównoważone to jednak nie tylko kwestie ekologiczne. Zalety rozwiązań opisywanych w niniejszym opracowaniu dalece wykraczają poza obszar oddziaływania środowiskowego. Dzięki zastosowaniu podejścia zrównoważonego jesteśmy w stanie uzyskać efekty ekonomiczne oraz wpłynąć na poprawę stanu zdrowia, a tym samym jakość życia użytkowników tworzonych przez nas wnętrz....